penzion Námešt nad Oslavou Kostnice u sv. Jakuba v Brne
Labyrint pod Zelným trhem v Brne Mincmistrovské sklepy v Brne
Ukázka realizací

R-atelier Brno

Společnost R - atelier byla založena v roce 1992 autorizovanými architekty a inženýry, působícími do té doby v SÚRPMO Brno, (Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů):

Ing. arch. Jarmila Kutějová
Ing. Josef Janeček
Ing. Aleš Svoboda

Zaměřuje se na zpracování a dodávku projektů souvisejících s činností v investiční výstavbě, návrhy staveb a interiérů, včetně výkonu autorského dozoru, se speciálním zaměřením na projekty rekonstrukcí památkových staveb a objektů a stavebně historických průzkumů. Dále provádí komplexní výkon inženýrské činnosti v souvislosti s projektovou činností a realizací staveb, poradenskou a konzultační činnost při přípravě staveb a investic. Jednou z aktivit společnosti je také činnost vydavatelská, zaměřená na historii, architekturu a brněnské podzemí.

Brněnské podzemí - kniha první
Brněnské podzemí
kniha první

Brněnské podzemí ukázka 1 Brněnské podzemí ukázka 2
Brněnské podzemí ukázka 3 Brněnské podzemí ukázka 4
Brněnské podzemí ukázka 5 Brněnské podzemí ukázka 6
Ukázky z knihy první

Brněnské podzemí - kniha první

Publikace je exkursí do veřejnosti nepřístupného historického podzemí města Brna

Historie brněnského podzemí je velmi bohatá a jeho rozsah s pokračujícím průzkumem stále roste. Za více než dvacet let systematické činnosti bylo objeveno a sanováno překvapivé množství zajímavých sklepních prostor, chodeb, štol a studní, při nichž bylo zdokumentováno na tisíce archeologických nálezů a učiněno mnoho důležitých historických poznatků. Některé z nich, doplněné o známé historické souvislosti, dispoziční schémata a archeologické nálezy, představuje tato publikace. V deseti kapitolách umožňuje nahlédnout prostřednictvím téměř tří set barevných a černobílých fotografií do míst jen obtížně přístupných, ale nanejvýš zajímavých, která nebyla doposud nikdy zveřejněna. Sklepní labyrinty pod Zelným trhem, podzemí Petrova se skalními sklepy a historickými vodojemy, nejnovější objevy pod Dominikánským náměstím i pod Běhounskou ulicí, sklepení jako jediné pozůstatky původních staveb Římského náměstí i mohutné podzemí Pekařské ulice překvapí svojí různorodostí a rozlehlostí. Stejně jako podzemí Orlí ulice s klášterem voršilek, Starobrněnské ulice se sklepy užívanými dodnes jako vinárny a restaurace, objevy pod náměstím Svobody se zaniklým kostelem sv. Mikuláše i stavby novodobých kolektorů, vznikajících v současné době. Svými novými informacemi o specifické stavební činnosti našich předků nepochybně rozšíří znalosti a fakta o mnohotvárné historii města Brna.

Název publikace
Brněnské Podzemí

Autor
Ing. Aleš Svoboda

Formát publikace
28 x 23 cm; 168 stran (křída mat 135g, pevná vazba V8), 188 188 barevných, 97 černobílých a archivních fotografiích, 38 barevných schémat a vyobrazení; odborný text psaný populární formou, anglické a německé shrnutí.

Vydal
R - atelier, s.r.o., Botanická ulice č. 44, 60200 Brno,
tel. 549244366, e-mail: r-atelier@volny.cz

Náklad
3000 výtisků, vydání druhé

Cena
cena nakladatelská včetně DPH: 400,-kč + poštovné (100,-kč)

Brněnské podzemí - kniha dryhá
Brněnské podzemí
kniha druhá

Brněnské podzemí ukázka 1 Brněnské podzemí ukázka 2
Brněnské podzemí ukázka 3 Brněnské podzemí ukázka 4
Brněnské podzemí ukázka 5 Brněnské podzemí ukázka 6
Ukázky z knihy druhé

Brněnské podzemí - kniha druhá

Druhý díl knihy mapující neznámé podzemní stavby a nové objevy brněnského podzemí

Publikace „Brněnské podzemí - kniha druhá“, navazující na předchozí první díl knihy Brněnské podzemí, seznamuje čtenáře s místy, která zůstávala po celá staletí ukryta pod povrchem brněnských ulic a náměstí, pod suterény historických domů nebo pod plochami městských zahrad a parků. Prostřednictvím téměř 400 barevných a černobílých fotografií, archivních materiálů a historických dokladů představuje podzemní stavby a objekty doposud neznámé, nově objevené nebo poprvé publikované. V mnoha případech je však pouhým dokumentem o stavbách, které může veřejnost sotvakdy spatřit, neboť vstupovat do nich je velmi obtížné a v některých případech i zcela nemožné. V osmi kapitolách kniha seznamuje čtenáře s objevem kostnice u sv. Jakuba, studny na Jakubském náměstí, labyrintem sklepů pod Zelným trhem a Orlí ulicí. V knize jsou poprvé zveřejněny protiletecké kryty pod Petrovem, pod Špilberkem a pod Kraví Horou, ale také historický odpadní kanál vedoucí ze Špilberku na Pekařskou ulici a také nedokončená tramvajová štola pod špilberským kopcem. Poprvé jsou v ní také publikovány fotografie chodeb ze dna špilberské studny a celá historie jejich vzniku, včetně čištění studny z roku 1992. Prostřednictvím fotografií představuje publikace podzemí Kapucínského náměstí s kapucínskou hrobkou, sklepy a chodby pod Pekařskou ulicí nebo doposud nezveřejněné sklepy Nové radnice. Vše je doplněno historickými fotografiemi a dokumenty, které dokládají postupnou proměnu historického jádra města a zánik mnoha původních brněnských staveb a objektů.

Název publikace
Brněnské Podzemí - kniha druhá

Autor
Ing. Aleš Svoboda

Formát publikace
28 x 23 cm; 208 stran (křída mat 135g, pevná vazba V8), více jak 400 barevných, černobílých a archivních fotografiích, barevných schémat a vyobrazení; odborný text psaný populární formou, anglické a německé shrnutí.

Vydal
R - atelier, s.r.o., Botanická ulice č. 44, 60200 Brno,
tel. 549244366, e-mail: r-atelier@volny.cz

Náklad
5000 výtisků, vydání první

Cena
cena nakladatelská včetně DPH: 400,-kč + poštovné (100,-kč)

Brněnské podzemí - kniha třetí
Brněnské podzemí
kniha třetí

Brněnské podzemí ukázka 1
Brněnské podzemí ukázka 2
Brněnské podzemí ukázka 3
Ukázky z knihy třetí

Brněnské podzemí - kniha třetí

Třetí díl knihy mapující nové podzemní stavby a objevy brněnského podzemí

Brno má stále velký počet doposud neznámých a do současnosti ještě neobjevených míst, která se k problematice historického podzemí úzce váží. Proto je tato publikace, v pořadí již třetí, doplněna o nálezy z období let 2006 až 2012, kdy bylo zaznamenáno hned několik zásadních objevů. Patří k nim nesporně podzemí Minoritského kláštera s množstvím sklepení a krypt, které byly v tomto časovém období poprvé po mnoha letech otevřeny a dokumentovány. Zcela unikátní byl nález historické odvodňovací štoly ze Špilberku, která prochází i historickým jádrem města. V místě jejího křížení s Českou ulicí byly dokonce identifikovány konstrukce středověkého mostu vedoucího přes někdejší městský příkop. S hradebním systémem také souvisí nález jedné z hradebních věží v Solniční ulici s dochovaným systémem střílen. Na ně pak navazuje objekt předbraní Běhounské brány, objevené v roce 2004 pod parkem u Rooseveltovy ulice. Všechny tyto nálezy byly pečlivě zdokumentovány a v tomto díle jsou prezentovány v nejrůznějších souvislostech. Kniha je rovněž doplněna o nikdy nezveřejněné fotografie a dokumenty mizejícího podzemí, které oživí vzpomínky na stavby nedávno zaniklé. Tři kapitoly jsou také věnovány té části podzemí, které bylo jako první zpřístupněno veřejnosti. Tento rozsáhlý projekt je rovněž spojen s nečekanými objevy, které byly v průběhu jeho realizace zaznamenány. Jedna z kapitol také ve svém výkladu opouští historické jádro města, aby čtenáře seznámila s podzemními objekty, které vznikly v pisárecké lokalitě, v ulici Hlinky. Rozsáhlé podzemní labyrinty budované od 18. až do začátku 20. století překvapí nejen svým rozsahem a spletitostí, ale i funkcí, pro kterou byly vytvořeny. Vydejme se tedy opět společně do podzemního světa, do zapomenutého, avšak stále živého organismu, kde čas ztrácí svou naléhavost a vzpomínky na minulost promlouvají k těm, kteří chtějí naslouchat.

Název publikace
Brnenské Podzemí - kniha kniha třetí

Autor
Ing. Aleš Svoboda

Formát publikace
28 x 23 cm; 214 stran na křídovém papíře, 500 barevných, černobílých a archivních fotografií, barevných schémat a vyobrazení; odborný text psaný populární formou, anglické a německé shrnutí.

Vydal
R – atelier, s.r.o., Botanická ulice č. 44, 60200 Brno,
tel. 549244366, e-mail: r-atelier@volny.cz

Náklad
4000 výtisku, vydání první

Cena
cena nakladatelská včetně DPH: 400,-kč + poštovné (100,-kč)

 

Objednávky

Knihy BRNĚNSKÉ PODZEMÍ - kniha první, BRNĚNSKÉ PODZEMÍ - kniha druhá a BRNĚNSKÉ PODZEMÍ - kniha třetí, je možno získat přímo v R-atelieru po osobním vyzvednutí za cenu 400,- Kč (cena s DPH), nebo si je objednat poštou za cenu: 400,-kč + poštovné (100,-kč), včetně DPH na adrese:

Ing. Aleš Svoboda, R-atelier, Botanická 44, 60200 Brno,
tel. 549244366, mob. 607 935147
e – mail: r-atelier@volny.cz ; www.ratelier.com

On-line objednávka

Knihy BRNĚNSKÉ PODZEMÍ - kniha první, BRNĚNSKÉ PODZEMÍ - kniha druhá a BRNĚNSKÉ PODZEMÍ - kniha třetí, je možno získat i prostřednictvím on-line objednácky za cenu: 400,-kč + poštovné (100,-kč), včetně DPH zde: on-line objednávka